Laboratorij za električne meritve

Dosežki Laboratorija za električne meritve
- V. Matko, Patent: odločba o podelitvi patenta št. 9300119 Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 9. 1. 1996, Ljubljana
- V. Matko, Razvit hibrid v debeloplastni tehnologiji za visokofrekvenčna resonančna merjenja, 1998 – 2000
- V. Matko, Vabljeno sodelovanje pri snovanju in izdelavi svetovne znanstvene enciklopedije: "Wiley Encyclopedia of ELECTRICAL and ELECTRONICS ENGINEERING" (obsega 24 knjig), 1999 - 2002
- L. Mikola, Sodelovanje pri Standardu IEC 60617-8, SIST IEC 60617-8, 1999 – 2000
- L. Mikola, Sodelovanje pri Standardu IEC 60050, SIST IEC 60050, Instrumentni transformatorji, ISBN 961-6265-10-5, 1999 – 2000
- V. Matko, G. Lipnik, Razvit genetski algoritem pri optimiranju merilnih sistemov, 1999 – 2002
- B. Gergič, D. Hercog, Razvoj sodobnega multimedijskega izvajanje laboratorijskih vaj s takojšnjim dokumentiranjem (mrežno orientirano), 2000 - 2003 - V. Matko, Razvita tehnologija za uporabo satelitske navigacije (DGPS) v slovenskem prostoru, 2001 - 2004
- V. Matko, Razvita tehnologija daljinskih meritev (merjenje preko interneta), 2001 - 2004
- L. Mikola, B. Gergič, M. Vute, S. Lampič, Razvita tehnologija merjenja materialov, ki akumulirajo električni naboj, 2001 - 2002
- V. Matko, Vabljeno recenziranje za revijo IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, New York 2002 – 2004
- V. Matko, Vabljeno recenziranje za revijo Sensors and Materials, Tokyo, 2002 – 2004
- V. Matko, Razvita metoda merjenja poroznosti vulkanskih kamenin in zemljin ob uporabi kvarčnih kristalov, 1999 -2004
- V. Matko, Multimedijska skripta z vajami za področje električnih meritev in preizkušanja, 2001 – 2003
- V. Matko, Razvita tehnologija za 3D satelitsko navigacijo v slovenskem prostoru, 2003
- V. Matko, Razvita tehnologija za 3D satelitski INFORMACIJSKI SITEM v slovenskem prostoru, 2004
- V. Matko, Razvita tehnologija daljinskih meritev preko dlančnika in mobilne telefonije, 2004
- V. Matko, Vabljeno predavanje "Determination of porosity in small solid samplesna", IEEE International Symposium on Intelligent Control, Houston, Texas, ZDA, 5 - 8 oktober 2003
- V. Matko, Patent: odločba o podelitvi patenta št. 21293 Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2. 3. 2004, Ljubljana
- V. Matko, Guest Editor IMTC2003 Special Issue, IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, vol 53, number 4, ISSN 0018-9456, aug. 2004
- B. Gergič, D. Hercog, Razvit oddaljeni (virtualni) laboratorij, daljinsko izvajanje eksperimentov, 2004
- B. Gergič, D. Hercog, Izvajanje vaj preko FERI portala, 2004
- B. Gergič, D. Hercog, Virtualni laboratorij in virtualni instrumenti za študente 2005
- V. Matko, Razvita tehnologija in demonstracija uporabe 3D satelitskega informacijskega sistema v Mariboru, 2005
- V. Matko, Uvedba e- raziskovanja in izobraževanja pri predmetih Meritve in Preizkušanje in zanesljivost, 2005