Izredni študij

PREDAVANJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015 ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. STOPNJE
 Potek izrednega študija
 Študijski program 1. stopnje Elektrotehnika VS
 Študijski program 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije VS