Izredni študij

Splošni podatki o izrednem študiju
 Potek izrednega študija
 Študijski programi prve stopnje
 Študijski programi druge stopnje
URNIK PREDAVANJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 ŠTUDIJSKE PROGRAME 1. in 2. STOPNJE
 Univerzitetni študijski program Medijske komunikacije
 Visokošolski strokovni štuidjski program Elektrotehnika
 Visokošolski strokovni študijski program Računalništvo in informacijske tehnologije
 Magistrski študijski program 2. stopnje Elektrotehnika